ביטוח חיים

למה צריך ביטוח חיים?

אין דבר יקר ערך מהחיים. מטרתו של ביטוח חיים, היא להבטיח ליקיריך רמת חיים מכובדת, גם במקרה של אסון במשפחה חלילה.

שימו לב כי ביטוח מנהלים, קופת גמל וקרן פנסיה – אינם מהווים תחליף לביטוח חיים. ביטוח חיים במסגרת שאינה פרטית, כמו מקום העבודה – אינו מספק בעת הצורך.

כיצד נקבע סכום ביטוח החיים?

ביטוח החיים נקבע על ידי חישוב של רמת החיים המושפעת בדרך כלל מרמת ההכנסה, המצב המשפחתי, מספר הילדים וגילם.

לדוגמא,נהוג לבטח בביטוח חיים ילדים לפחות עד גיל 25. לכן, במידה וגילו של הילד הקטן בתחילת תקופת הביטוח הוא ארבע, סכום ביטוח החיים הנדרש למשפחה על מנת להגן עליו יהיה גבוה יותר, לעומת משפחה שהילד הקטן בה הוא בגיל 15.

חשוב לדעת

סכום ביטוח החיים משולם כסכום חד פעמי במקרה מוות של אחד ההורים. סכום זה ישולם למוטב שנרשם בפוליסה בעת עריכת הביטוח. במקרה של רווק/ה, חשוב לוודא ששם המוטב ישתנה לאחר הנישואים.

במסגרת תכנון הגנות משפחתי, ניקח בחשבון שיקולים מסוג זה ואחרים, על מנת ליצור את תמהיל הביטוח האופטימלי עבורך.

למידע נוסף על ביטוח חיים:

תוחלת החיים העולה והשפעותיה על הביטוח

פנה היום לקבלת תוכנית לתכנון הגנות משפחתי שתקנה הגנה מקיפה לך ולמשפחתך.

אתה חייב את זה לעצמך. אתה חייב למשפחה. המרכז לביטוח המשפחה – 03-9206700