ביטוח למשכנתאות

בעת לקיחת משכנתא מחייב הבנק להציג לו ביטוח חיים לשני בני הזוג בגובה סכום ההלוואה וביטוח ערכו של המבנה ללא ערך הקרקע .

ביטוח חיים למשכנתא

ביטוח זה מספק כיסוי לבנק מטעם חברת הביטוח במידה ואחד מבני הזוג (או שניהם) נפטר. כך לא נופל הנטל הכבד של תשלום המשך התשלומים על בן הזוג הנותר לבדו בחיים. גובהו של הביטוח החיים למשכנתא תלוי בסכום ההלוואה שנלקחה. עלות ביטוח חיים משתנה מאדם לרעהו ותלוי בין היתר מגיל, מצב בריאותי , מעשן \ לא מעשן , מקצוע\עיסוק , תחביבים מסוכנים  ופרמטרים נוספים.

ביטוח מבנה למשכנתא

ביטוח זה מספק כיסוי מטעם חברת הביטוח במקרה בו יגרם נזק לדירה, שיוריד משמעותית את ערכה –  רעידת אדמה, שריפה ועוד. ביטוח זה נועד למעשה להבטיח את שוויה של הדירה, עבורה נלקחת המשכנתא, גם במקרה שבו נפגע ערכה.

המוטב בביטוח זה הוא הבנק עד לתקרת סכום ההלוואה שנותרה ומעבר לזה היתרה למבוטחים .

למרכז לביטוח המשפחה הסדרים מיוחדים עם חברות הביטוח, שרות אדיב ומהיר וכן מחירים אטרקטיביים לביטוחי משכנתא.