ביטוח נכות מתאונה

מהו ביטוח נכות מתאונה?

באם חלילה איבדת את כושר עבודתך בשל נכות ממנה אתה סובל, לא רק ש"נחתה" עליך מעמסה פיזית ונפשית, תיאלץ אף להתמודד עם מציאות כלכלית קשה ולשם כך תוכל להסתייע בביטוח נכות.

למה צריך ביטוח נכות מתאונה?

החלל הריק שפוער עימו המחסור בעבודה, בשילוב עם ההוצאות הנכבדות שתואמות צרכים מיוחדים של נכות (מכשירים רפואיים, כסא גלגלי, החלפת רכב המתאים לנכה, התאמת הדירה וסביבתה לנכה וכו') מביאים לכך שהסובל מנכות יזדקק לעזרה כלכלית. באמצעות סכום חד פעמי ומוסכם מראש ביטוח נכות יסייע להתמודד עם מקרה של נכות, בתקווה שלא תזדקק לו לעולם.

חשוב לדעת

סכום ביטוח הנכות מתאונה משולם למבוטח כסכום חד פעמי וכנגזרת של אחוזי הנכות שנקבעו על ידי רופא מומחה או על ידי ביטוח לאומי. לדוגמא אם אדם רכש ביטוח נכות מתאונה על סך 500 אלף ש"ח, ונקבעה לו נכות צמיתה של 50%, סכום הפיצוי שיקבל המבוטח הוא 250 אלף ש"ח.

במסגרת תכנון הגנות משפחתי, אנו נקבע את סכום ביטוח הנכות המתאים לכל אחד מבני הזוג וניקח בחשבון את ההוצאות העתידיות העלולות להיגרם במקרה של נכות.

פנה היום לקבלת תוכנית לתכנון הגנות משפחתי שתקנה הגנה מקיפה לך ולמשפחתך.

אתה חייב את זה לעצמך. אתה חייב למשפחה. המרכז לביטוח המשפחה – 03-9206700